Tietoa verkossa

Laki työsuojelun valvonnasta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044

Työturvallisuuskeskus, ohjeita työsuojeluvaltuutetun vaalin järjestämisestä
https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toiminta_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojeluvaaliohjeet

JHL Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiusaaminen – ohjeita henkilöstön edustajille
https://www.jhl567.com/@Bin/123940/epäasiallisuus+ja+kiusaus.pdf

JHL Työsuojeluvaltuutettu
https://www.jhl.fi/toiminta/aktiivinen-jasen/tyosuojeluvaltuutetuksi/

Tieteen termipankki
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsuojeluvaltuutettu

Palvelua toteuttamassa